Je správné žádat po Vás peníze?


Dárci a poděkování

Klášter Nový Dvůr byl postaven podle architektonického návrhu londýnského architekta Johna Pawsona a jeho spolupracovníků. Pan Pierre Saalburg, vedoucí projektu, pan Vishwa Kaushal, vedoucí ateliéru a slečna Ségolène Getti a pan Stépahane Orsolini si obzvláště zaslouží náš vděk za jejich nasazení při práci na tomto projektu.

Rekonstrukci barokního křídla a vlastní projektovou dokumentaci vypracovala plzeňská kancelář Atelier Soukup s.r.o. architekta Jana Soukupa. S velikou péčí na projektu pracovali pan Antonín Švehla, pan David Cígler, pan Ondřej Smetana a další pracovníci atelieru.

Stavební práce provedla firma Starkon Jihlava CZ a.s. a řada jejích subdodavatelů. Naše poděkování patří panu Jiřímu Kovářovi, majiteli firmy a jeho spolupracovníkům, zvláště panu Pavolu Gencurovi, Stanislavu Pikovi, Jiřímu Hrdličkovi, Jiřímu Ježkovi. Dík patří i firmám Skanska a.s., která dodala monolitickou konstrukci kostela, a Berger a.s., která budovala komunikace.

Pánové Václav Maršík, Petr Stránský, Josef Lašák, Jan Zvára a Jarmil Svoboda z inženýrské kanceláře firmy Bolid-M s.r.o., se starali o celkovou koordinaci investičního projektu, koordinaci projektové dokumentace a realizace. Jejich pomoc byla pro nás mnichy zvláště účinná.

Ti všichni se spokojili se skrovnými prostředky, které jsme měli k dispozici, což přinášelo další těžkosti pro jejich práci kromě toho, že neobdrželi odměnu ve výši, která je obvyklá.

Stavba kláštera byla zahájena v květnu roku 2000, některé přípravné práce byly provedeny již v roce 1999. Základy kostela byly dokončeny na jaře roku 2001 ; na těchto základech byla stavba zahájena v srpnu 2003. Chtěli jsme dokončit stavbu kvadratury do posvěcení kostela, ale počátkem léta jsme pro to neměli dostatek finančních prostředků. A tak jsou některé části dosud rozestavěné.

Chceme poděkovat našim mnoha dobrodincům v České republice, ve Francii, Německu, Belgii, Spojených státech, Itálii, Švýcarsku a Nizozemsku, kteří již pět let přispívají na tuto stavbu, jakož i opatství v Sept-Fons a mnoha klášterům Řádu ciesterciáků přísné observance, klášteru ve Flavigny a mnoha dalším řeholním komunitám. Náš dík patří i Fondation des Monastères, ministerstvu kultury České republiky a ministerstvu životního prostředí České republiky, francouzskému ministerstvu zahraničních věcí, organizacím Renovabis, Kirche in Not, Serra international, pojišťovně Mutuelle Saint-Christophe Assurances, nadacím Bettencourt-Paris, Raskob Foundation-USA a dalším institucím. Vyslovujeme rovněž své uznání firmám, které nám poskytly mimořádně výhodné podmínky i těm, kdo stavbu provedli.

Mnišská komunita v Novém Dvoře děkuje tímto firmám, které jí poskytly mimořádně výhodné podmínky: Starkon Jihlava (CZ), Lafarge France, Lafarge cement, Lafarge Gyps (DE), Lafarge Polska (PL), Saint-Gobain PAM (FR), Alcatel, Ardoisières d'Angers (FR), Arup Acoustics (GB), Attema (NL), Betsinor (FR), Bolid-M (CZ), CEAM Amadeo (I), Česká spořitelna a.s.,Dornbracht (DE), FSB (DE), Gabotherm (DE) a KKH Brno, Glaverbel, Haeffele (DE), Keso (DE), Pánské krejčovství Krtička, International Conseil Energie (FR), Mazars et Guérard, Peugeot Praha, Ochrana vod (CZ), Povltavské mlékárny-Bongrain, Sokolovská uhelná, Starkon Jihlava, Tilo (ÖS), Transports Gondrand, TPS Consult (GB), Weinerberger (DE), Jung (DE), ZČE, Fiala&Šebek – Visual Communications a.s. (grafický návrh obalů našich výrobků)...

a firmám, které na stavbě pracují.


www.bolid-m.cz
www.fotobartos.cz
www.atelier-soukup.cz
www.johnpawson.com
www.starkon.cz
www.fiala-sebek.cz
www.panter-praha.cz
www.sennheiser.cz
www.ruckl.cz