Dopis přátelům

2. září 2005

První výročí vysvěcení kostela

Milí přátelé,

Je tomu právě rok, co byl vysvěcen naš kostel. Zajímáte se o život naší mladé komunity. Svým rytmem roste jak do počtu tak snad i do moudrosti (jak Pán dá!). Mnoho mladých lidí, které k nám Bůh přivádí a kteří se zajímají o náš život s námi po určitou dobu žijí, zamýšlejí se nad svým povoláním a někteří pak v klášteře zůstávají. Jejich formace vyžaduje dlouhá léta trpělivosti, řadu osobních rozhovorů, které jsou silou našich komunit a jimž představený i Otec novicmistr věnují to nejlepší ze svého času.

Osobní formace, nauka podávaná v kapitule a v noviciátu, jsou doplňovány cyklem studia filozofie a teologie, zajištěného řeholníky, převážně otci dominikány, a několika laiky. Odnedávna jsou bratři rozděleni do dvou skupin : novici a studenti. Ti posledně jmenovaní sledují také nejlepší přednášky studia bratří v Sept-Fons. Tato formace a domácí práce, kuchyň a údržba domu jsou dopolední pracovní náplní mladých bratří.

Odpoledne pracuje polovina bratrů mimo zdi domu (údržba lesa, příprava dřeva na otop, chov ovcí a péče o stádo krav, zahrada), druhá polovina uvnitř kláštera (výroba hořčice a různé subdodávky, zejména pro Sept-Fons). Pro tyto práce je skvělým obdobím léto. Někdy nám pomůže skupina dospělých skautů nebo naši hosté. Zima je drsnější, obzvláště je-li hodně sněhu jako loni. Vracíme se z práce k slavení nešpor, když se již stmívá.

Kdykoli podávám zprávy ze stavby, uvědomuji si stále více, že nikdy nedodržujeme oznámené termíny. Přesto práce pokračují. Skriptorium a kapitula jsou dokončeny a budoucí ošetřovna slouží od poloviny července jako pokoje pro hosty. Několik konečných úprav, drobnosti na fasádě, vybavení kuchyně... nás ještě čeká. Obnova barokního ovčince pokračuje dobře: je dokončena břidlicová střecha, probíhá obnova fasád s freskou Panny Marie Pomocné, jejiž obraz pochází z poutního místa Skoky. Chodba pod budovou umožní přístup k pokojům pro hosty v nových prostorách, které budou postaveny podél svahu. Během léta naše malé zařízení pro hosty, udržované s pomocí bratří ze Sept-Fons, bylo stále plné. Až bude prostornější a hostů bude více, doufáme, že i nadále zachováme onu atmosféru ticha a klidu, kterou se jim snažíme v současnosti nabízet, tu, kterou hosté nacházeli až dodnes v našem společenství.

Naše komunita nachází pozvolna svůj vlastní charakter a utvrzují se pouta se Sept-Fons. I ve Francii se dělníci činí a práce je stále dost. Přibližně dvanáct starších bratrů se bude moci usadit v nově upravených prostorách.

Je třeba bydlet tři roky na staveništi, abychom si uvědomili, jakou starost taková stavba vyžaduje. Děkujeme architektům, inženýrům a technikům, kteří budují náš klášter. Ještě nedávno obývaly ruiny Nového Dvora vlaštovky. Vypudili jsme je z kleneb a z chodeb. Nyní se usadily pod barokní střechou a na zdi kostela, pod zvony. Říká se, že mají rády lidskou společnost a rády hnízdí tam, kde vládne mír. Pravděpodobně nabírají výšku, když se naše debaty stávají živějšími; nebo jsou možná shovívavé a mají s námi trpělivost...

Rádi bychom vás ujistili o své vděčnosti. Můžete se spolehnout na naši modlitbu, tak jako se my spoléháme na tu vaši.

Klášter v Novém Dvoře
Otec Samuel
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006