Dopis přátelům

2. února 2006

Drazí přátelé,

Právě dnes jsme oslavili 25. výročí trvání opatského úřadu Dom Patrika, Otce Opata našeho mateřského kláštera v Sept-Fons ve Francii. Líbí se mi myšlenka, kterou mi jednou řekl, s patřičnou dávkou humoru: „Jeden den to jde dobře, druhý den zase ne, a tak to trvá celý život! Je absolutně nezbytné se s tím smířit, jinak z toho člověk nezůstane normálním! A jak zejména potom sloužit Bohu, který podle zákonů Dobra nakládá se všemi dobrými i méně dobrými věcmi?“

Díky Bohu jsme normálními zůstali, nicméně koncem listopadu bylo třeba kvůli nedostatku peněz zastavit všechny práce kromě těch na domě pro hosty. Dary, které jsme obdrželi kolem Vánoc, nám umožnily vyrovnat téměř všechny faktury před koncem roku. Dokončovací práce v klášteře musí počkat na návrat pěkného počasí. Ale mám vás v každém dopise unavovat těmito stále stejnými nářky? Raději se podělme o nějaké příhody z našeho obyčejného života!

Večer na svatého Silvestra, v Sept-Fons ve Francii i v Novém Dvoře, šli mniši spát po kompletáři jako každý večer. 1. ledna vstávali ve 3:15 jako každé ráno. Před kompletářem Otec Opat shrnul události, které poznamenaly končící rok: úmrtí úřadujícího a volba nového papeže, různé události v našich komunitách... Při této příležitosti jsme zmiňovali též několik hospodářských statistik: v roce 2005 jsme vyrobili 32 785 sklenic hořčice, z nichž dvě třetiny se prodaly prostřednictvím Sept-Fons; Sept-Fons zase prodalo v Praze 768 sklenic marmelád. Je to jen skromný začátek. Pokud jde o chov dobytka, můžeme si dovolit hrdé srovnání: 69 kusů dobytka v Sept-Fons, 49 v Novém Dvoře. Jelikož se však ve Francii jedná o krávy-dojnice a tady o ovce, raději se nebudeme pokoušet o porovnávání cen obou stád. Nicméně hospodaření není ale to nejpodstanější: důležitější je, že v roce 2005 byli v Sept-Fons i v Novém Dvoře přijati do kláštera noví bratři. Dej Bůh, aby vydrželi. Před několika dny k nám ze Sept-Fons přibyli natrvalo dva bratři, jejichž přítomnost mezi námi bude mít nepochybně velký význam.

Stavební práce díky Bohu pokračují. V roce 2005 jsme dokončili skriptorium, ošetřovnu, střechu domu pro hosty atd. V roce 2006 bychom se chtěli zaměřit na dům pro hosty.

Možná vás bude zajímat, že dostáváme pravidelně texty či fotografie od českých, německých nebo francouzských přátel, kteří v minulost žili nebo byli vězněni v kraji, kde nyní žijeme. Tato svědectví pečlivě uchováváme. Chcete-li i vy napsat, poznamenejte si prosím naše nové poštovní směrovací číslo, které je často uváděno chybně: CZ 364 01 Toužim.

Nimrody možná bude zajímat, že kolem Nového roku zabrousila k ovčinci, kde se právě narodila tři jehňátka, liška. Včera ráno po mši se odvážila až pod okna skriptoria. Když bratři vycházeli z kostela, viděli ji, jak si dává na čas, otáčí se napravo a nalevo, než zase beze spěchu odběhla za svými záležitostmi.

Na závěr bych vám rád nabídnul úryvek z dopisu, který mi Otec Opat zaslal v roce...1983! „není známkou slabosti, žádat mě o modlitbu. V prvé řadě ji máte zajištěnu, každého dne a to dokonce vícekrát. Poznal jste a je Vám znám jeden aspekt života s Bohem. Další se objeví, těžší, avšak prohlubující setkání s Bohem. Neochabujte.“

Kéž přátelství, které se rok od roku upevňuje mezi námi, přinese každému z vás štěstí tohoto rázu. Můžete se spolehnout na naši vděčnost a na naši modlitbu.

Klášter v Novém Dvoře
Otec Samuel
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. září 2005