Dopis přátelům

25. března 2006

Slavnost Zvěstování Páně

Drazí přátelé,

během slavnostní mše svaté, které přesedal pomocný biskup pražské diecéze, Mons. Herbst, složil bratr Jan Pavel do rukou otce opata ze Sept-Fons své slavné sliby. Náš bratr pochází ze stejné farnosti v Jižních Čechách jako kardinál Vlk. Svoji mnišskou formaci začal v Sept-Fons. Do Čech přešel se skupinou prvních zakladatelů a noviciát dokončil v Novém Dvoře. Ve stejný den složil v kapitule do rukou otce opata časné sliby bratr Bernard, náš první novic.

Rodiny a přátele bratří jsme přijali pod hrubě omítnutými klenbami, na podlaze z udusané hlíny, v rozestavěném, provizorně vytápěném, domě pro hosty. Bez Vaší obětavosti by naše komunita nemohla existovat. Svěřujeme se Vašim modlitbám.

Klášter v Novém Dvoře
Otec Samuel
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
2. února 2006
2. září 2005