Dopis přátelům

5. července 2007

svátek sv. Cyrila a Metoděje

Milí přátelé,

v polovině července v Sept-Fons a posléze i v Novém Dvoře budeme slavit sté výročí narození otce Jeronýma, který byl v letech 1928 až 1985 mnichem v Sept-Fons. Při této příležitosti píšeme všem svým přátelům a dobrodincům včetně těch, kteří od nás obvykle dostávají pouze jeden dopis ročně.

O vlivu otce Jeronýma hovoříme obvykle s určitou zdrženlivostí. Mladí lidé, kteří se objevují u bran kláštera, občas přicházejí s některou z jeho knížek v kapse. A stává se také, že některý bratr, ještě ve formaci, si uvědomí, že od něho dosud nic nečetl. Mnišský život, který vedeme, se opírá o Evangelium, o pouštní otce prvních staletí, o řeholi svatého Benedikta, kterou nám předali otcové z počátků Cîteaux, o komunitní život, prožívaný lidsky a s vážností. Otec Jeroným, jenž byl učitelem, by si jistě nevítal, kdybychom z jeho osoby udělali referenci na úkor ústředního postavení Eucharistie, úcty k Panně Marii, slavení božského oficia obsahujícího zástupnictví a přímluvu, hledání přátelství s Kristem v modlitbě, uznání důležitosti manuální práce, mlčení, samoty a života ve společenství. Tyto aspekty jsou rozvinuty v jeho textech uveřejněných po jeho smrti. Na českých překladech nadále pracujeme.

Otec Jeroným měl hluboký vliv na ty, kdo ho znali. Ti, kteří měli přístup k jeho spisům, ať v klášteře, nebo mimo něj, z nich čerpali svá zásadní přesvědčení. Proto jej máme tak rádi. Nicméně to ještě není vše.

Zkoumáme-li s odstupem krizi, která ve 20. století otřásla – a stále ještě otřásá – západní společností, církví a kláštery, nacházíme v ní určitý rozchod či zlom. Otec Jeroným byl toho svědkem z privilegovaného pozorovacího stanoviště, jelikož léta 1950 až 1970 jsou dobou jeho zralosti. Plně svou dobu prožíval, uměl rozvíjet a dále předávat plamen, aniž by ho dusil, umenšoval, či uchovával v zašlé minulosti. Poznámky, které tehdy napsal s určitou dávkou sobě vlastního humoru, byly jasnozřivé i když bez ironie. Jako takové jsou však těžko uveřejnitelné, neboť popisované události jsou zatím příliš blízké současnosti.

Dílo otce Jeronýma není nějakým monumentem. Je povzbuzením, poznamenaným širokým kulturním rozhledem a jemností, k jasnému vnímání skutečnosti, jež umožňuje prožívat a dále předávat křesťanský nebo mnišský život, k němuž nás Bůh povolal. Tento život založen na milosti, nevyžaduje tím však od nás o nic méně inteligenci, šíři ducha, kreativitu a učenlivost, úsudek, odvahu a věrnost. Tedy vlastnosti, které nacházíme nacházíme v životě a spisech otce Jeronýma.

Na oslavu tohoto výročí můžete, budete-li chtít, vstoupit do kostela, prodlít několik okamžiků před Nejsvětější Svátostí a obrátit se k našemu Pánu. Půjdete tak v jeho správných stopách.

V Novém Dvoře přijal 8. května hábit br. Marian a 3. června složil své první sliby br. Daniel. V Sept-Fons jsou přijetí hábitu početná: Hábit přijali br. Heřman-Josef, br. Jan-Gabriel a br. Bazil; dá-li Pán, brzy ho přijmou i Jan a Pavel a další budou následovat na podzim.

A jak pokračují naše stavby? Myslívám často na setkání vdovy s prorokem Elizeem. Ubohé ženě hrozilo, že její budou prodány do otroctví. Prorok jí řekl, aby se vrátila domů, vzala to jediné, co měla, malou baňku oleje, a naplnila tímto olejem všechny nádoby, které mohla sehnat. Z baňky tekl olej bez přestání, dokud nebyly všechny nádoby plné. Poté jeho tok vyschl. Dostáváme méně darů, protože jich potřebujeme o něco méně. Více jich dostává Sept-Fons. Velikost komunity je nutí opravit kostel jedním rázem a peníze musí být připraveny již od začátku prací. Jsou však zde i podzemní komunity. Kéž baňka s olejem nevyschne příliš rychle.. Děkujeme!

Můžete počítat s naší modlitbou. A ať pro nás všechny otec Jeroným vyprosí milost a věrnost!

Bratr M. Samuel, představený Nového Dvora
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005