Dopis přátelům

2. února 2008

Milí přátelé,

mnozí nám vytýkají, že jim neposíláme více zpráv, někteří naopak, že jim jich zasíláme příliš... Co dělat? Píšeme Vám, protože odpovědnost, která na nás dopadá a kterou neseme jak nejlépe umíme, se snáší lépe, když ji sdílíme se skupinou přátel. Píšeme Vám také proto, že život, který se rozvíjí kolem nás, může povzbudit ty, co mají více těžkostí nebo marně vyhlížejí vyjasnění na obzoru. Čtěte naše zprávy, případně nám pište a zachovejte nám svou přízeň.

Na počátku ledna jsem mohl strávit týden v klášteře v Sept-Fons. Setkání s komunitou, v níž jsou mé kořeny, na mne působí vždy blahodárně. Po těchto pobytech jsem vždy plný síly a mám svěžího ducha. Objevil jsem zde řadu nových tváří, jelikož Boží dary se vymykají statistice, vyhýbal jsem se počítání noviců a postulantů. Je vidět, že komunita potřebuje, aby byl opraven kostel, ale mám dojem, že nikdo nemá doopravdy chuť začít s hrubou stavbou. To je pochopitelné! Bratrů je mnoho, ale i tak bude příští období plné nevyhnutelných prací . Bude nutné pracovat rychle. Sami bratři již vyčistili vnitřek kostela a odstranili opotřebovaný izolační materiál, který zhoršoval akustiku. Opatrně také zbourali křížovou chodbu zvanou „fontenayská“, která byla postavena v roce 1950 z prefabrikovaných dílů . Napodobovala chodbu burgundského opatství, jež založilo v roce 1132 Sept-Fons.Chodba byla postavena v nepříliš vkusném novorománském stylu, ale především – její oprava by byla příliš nákladná. Otec převor zhodnotil situaci a prodal prefabrikáty Američanům.

V Novém Dvoře jsme měli mírnou zimu. Bylo málo sněhu, ale po dlouhé týdny vše pokrývala jinovatka. Při slunečním svitu okolí kláštera vypadalo pohádkově. Dokončení prací v domě pro hosty je plánováno na začátek července, což znamená, že práce zřejmě skončí v září... Když zadáváme objednávky na kliky ke dveřím a telefonní ústřednu, cítíme, že se konec stavby blíží. Konečně jsem také mohl objednat stavbu ovčína, kterou jsem Vám již několikrát oznamoval. Plány byly hotové, ale nemohli jsme unést dvě stavby současně. S bratrem Placidem se radujeme z jeho chovatelských úspěchů, protože od začátku podzimu se narodilo čtyřicet jehňat. Bylo třeba je nějak umístit, a tak jsme museli koupit starší stan na seno, aby jehňata měla v provizorním ovčíně alespoň trochu místa. Na jaře budeme muset také připravit plány budovy, ve které budou dílny. Naše hospodářství se rozvíjí jako naše komunita. Otec Jiří již několik měsíců usiluje o prodej hořčice do Ruska. Nemá příliš optimistickou povahu a jeho partneři jsou „kam vítr, tam plášť“ a tak by byl raději, abych ještě neříkal hop. dokud jsme nepřeskočili. Třebaže je velmi opatrný (smlouva je díky tomu velmi striktní), objednal již etikety v ruštině. Důkaz, že věří v úspěch. Několik kelímků mnišské hořčice v oné obrovské zemi... je jako kapka vody! Ale kdo mohl ještě před dvaceti lety předvídat, že trapističtí mniši budou nabízet a prodávat plody své práce v zemi, která vnucovala svým obyvatelům ten nejbojovnější ateismus? Ať to dopadne s Rusy jakkoli, hořčice bude brzy potřebovat větší výrobní prostory.

Co víte o životě, který vedeme? Vstáváme mnohem dříve než slunce, ve 3 hodiny 15 minut. Když svět začíná ožívat, mají mniši za sebou již třetinu svého dne, kterou zasvětili vnitřnímu životu. Až do večera, kdy ve 20 hodin usínají, střídají práci s liturgickými obřady nebo s chvilkami modlitby. Jedná se o život, v němž práce i vzájemné vztahy mají své místo, v němž nechybí starosti, ale je dobře nasměrován. Svou existencí, která je naplněna zároveň prací a modlitbou, mniši dosvědčují, že je možné budovat budoucnost, v níž bude mít svou část pokrok, ale kde duchovní dimenze člověka zůstane na prvním místě, které jí náleží.

Zdá se mi, že náš pohled se musí upírat mnohem dál. Budoucnost nezáleží jen na nás. Možná existuje způsob života, který je optimistický a činorodý, nezúčastněný a důvěryplný. Dává možnost vnímat, jaká je úloha každého jednotlivce a co Bůh od něho očekává. Tento pohled umožňuje s odstupem čelit těžkostem a skromným úspěchům, pokud nějaké budou.

Tedy brzy na shledanou. Spoléhejte na naši modlitbu, jako my spoléháme na Vás.

Bratr M.-Samuel, převor
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005