Dopis přátelům

Letnice 2009

Pravda a odvaha jsou zřejmě základem budoucnosti založené na věrnosti. Papež Benedikt XVI. pěstuje toto umění vytrvale. V září navštíví Českou republiku. Budeme se modlit za úspěch jeho cesty. Doufáme, že čeští křesťané půjdou Svatého otce přivítat v hojném počtu.

Milí přátelé,

díky Vaší nikdy neochabující štědrosti se stal zázrak. Právě se chystáme dokončit náš dům pro hosty. Mluvíme o tom již dlouho, ale tentokrát už určitě otevře své brány ... počátkem léta (k získání informací o fungování našeho domu pro hosty, klikněte zde) Pak budeme připravovat stavbu našich dílen. V Sept-Fons mohla komunita slavit svatý týden a velikonoční oktáv v renovovaném kostele, ale pak se ještě na nějaký čas uchýlila do provizorní kaple. Všude kolem pulsuje stavba (sakristie, vstup pro hosty, kaple, dokončovací práce kostela), ale uvnitř kláštera panuje klid. Až tyto stavební práce skončí, myslíte, že Vám přestaneme psát? Buďte klidní, nikoli (chcete-li číst náš text o štědrosti, klikněte zde) . Bylo utkáno pro nás důležité pouto, které jak se zdá, povzbudilo i některé z Vás, věřící či nevěřící, aby důvěřovali křesťanské víře. Není to naše dílo, ale radujeme se z toho. Čtu Vaše dopisy pozorně i když odpovídám zřídka. Připomínají mi, že Vaše starosti se podobají těm našim a že to, co je pro Vás významné, je podobné tomu, čemu i my přikládáme důležitost.

Letos v zimě to bude již patnáct let, kdy jsem se po prvé vydal do České republiky, doprovázen budoucím Otcem převorem ze Sept-Fons, jenž pochází z Brna. Tehdy to byl dvacetiletý novic. Pro Francouze bylo velmi dojemné překročit hranici se sešlými budovami, které se od pádu železné opony ještě nezměnily. Zastavili jsme se v první vesnici, abychom se pomodlili nešpory. Kostel se opravoval. Po příjezdu do Plzně jsem si řekl: „Tak i tady jsme v Evropě.“ V onom dojmu bylo něco pravdivého. Země tehdy okoušela první roky uchvacující svobody. Hospodářský pokrok a kultura, která ho doprovází, ji rychle změnily.

Při úvahách o křesťanství v Evropě by v nás mohly vzniknout obavy, že jsme posledními svědky zašlé minulosti. Ale kdepak! Křesťané jsou odjakživa solí země. Je však možné, že jsme v poslední době zapomněli, že chceme-li zastávat tuto úlohu, měli bychom se rozejít ne s moderním světem ani s těmi, kdo v něm žijí, ale s určitými postoji a s určitými hodnotami, jež se obracejí zády k elementární lidské důstojnosti a k poselství Evangelia. Pravda a odvaha jsou zřejmě základem budoucnosti založené na věrnosti. Papež Benedikt XVI. pěstuje toto umění vytrvale. V září navštíví Českou republiku. Budeme se modlit za úspěch jeho cesty a vyšleme několik bratrů na jeho setkání s řeholníky do pražské katedrály. Vypravíme autobus pro naše sousedy z Dobré Vody, kteří by se chtěli setkání se Svatým otcem zúčastnit. Doufáme, že čeští křesťané půjdou Svatého otce přivítat v hojném počtu. Je zapotřebí, abychom podporovali tohoto odvážného muže, jenž dokáže říkat nahlas a důrazně, třebaže s pokorou, pravdu Evangelia.

I když se cisterciácké mnišství zrodilo v prostředí zcela křesťanské společnosti, existovala historická období, během nichž měli horliví mniši i v odmítavém prostředí rozhodující vliv. V tom spočívá ona „skrytá apoštolská plodnost“ našeho kontemplativního povolání. Jestlipak se řekne, až se budou psát církevní dějiny naší doby, že mniši 21. století zastávali věrně svoji úlohu? Že křesťané byli na výši odpovídající jejich poslání? Mimo působení naší modlitby nemáme žádný vliv na vývoj společnosti. S Boží pomocí však můžeme ovlivňovat život, který vedeme. To, co mladý člověk vidí při návštěvě našich kostelů, je rozhodující. To, co objeví, když je přijat do našich rodin a do našich klášterů, je určující. Světlem, které mladí lidé hledají, je upřímnost starší generace. Nikoli upřímnost subjektivní, která vše omlouvá a schvaluje svobody, na než jsou zvyklí; ale upřímnost, která se nekompromisně řídí Evangeliem, jehož pravdu, třebaže nedokonale žitou, chtějí nalézt v životě starších. Jaká odpovědnost!

Otec bratra Daniela je stále v komatu, třebaže došlo k mírnému zlepšení. Občas ho navštěvujeme. Jeho žena, jež je stále tak odvážná, nedávno navštívila Nový Dvůr. Život už je takový a je takto krásný.

Spolehněte se na naše modlitby a na naše upřímné přátelství

br. M.-Samuel, převor


Snažíme se zlepšit distribuci svých výrobků

Ve Francii vyšla kniha s názvem Sto nejlepších potravin pro vaše zdraví a pro zdraví planety. Byli jsme příjemně překvapeni, že jsme v ní objevili naši tradiční bio hořčici. Otec Jiří, celerář, hledá obchodníky, kteří by mohli prodávat naše výrobky: hořčici a hydratační krém. Máte-li nějaký nápad, napište mu bez váhání poštou nebo e-mailem. Děkujeme mnohokrát. Často se nás ptáte, kde je možné naše výrobky zakoupit. Proto uvádíme adresu několika obchodů, kde je naleznete.

Chcete-li se podívat na tento seznam, klikněte zde

Klášter Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, 361 04 Toužim, celerar@novydvur.cz


Štědrost plodí štědrost
Dům pro hosty v Novém Dvoře
Snažíme se zlepšit distribuci svých výrobků


Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005