Dopis přátelům

1. května 2011

Milí přátelé,

naše každodenní starosti, řítící se na nás vodopádem, okořenily, tuto zimu, průběh našich monotónních dnů a vnesly do nich mnohé nečekané. Jeden bratr se zranil při práci, strávil tři týdny v nemocnici a pak ještě několik týdnů o berlích. Podpřevor musel být několikrát hospitalizován kvůli infekci, jež se nejprve zdála závažná, která se nyní již tak nejeví, ale jejíž příčina stále ještě není úplně zjištěna; další bratři potřebovali pevnou podporu… Jako každý z Vás, když čelí podobným okolnostem, i my jsme nechali bouři přejít a zároveň jsme dbali o to, aby každý obdržel vše potřebné, aniž by byl nějak výrazně narušen chod komunity. Naopak, všemu se dostávalo příslušné důležitosti a všední mrzutosti ztratily na palčivosti. Jedna blízká rodina, jeden soused, čelili mnohem těžším nemocem než my. Byli jsme jim blíže než obvykle, i když, tváří v tvář zkoušce, každý zůstává sám, ale, díky Bohu, ne úplně. Do těchto událostí přišlo jaro. Na popeleční středu zmizel sníh a venkovní práce mohly začít dříve než obvykle.

Mezitím, tedy od mého posledního dopisu, bratr Lev složil slavné sliby (8. prosince) a pomalu se stává schopným věnovat se postulantům a novicům. 12. prosince v Sept-Fons a pak 2. února v Novém Dvoře jsme si připomněli třicet let služby otce opata a otce učitele z našeho mateřského kláštera. Třicet let: ti nejmladší bratři z obou našich komunit ještě ani zdaleka nebyli na světě, zatímco pro ně samotné, jakoby to bylo včera. O prvních nešporách Slavnosti svatého Josefa jsme posvětili varhany. Byly sice dokončené již dlouho, ale chybělo vnější obložení. Bratr Bruno, varhaník, se připravuje složit slavné sliby v červenci. 4. dubna přijel do kláštera, stejně jako loni, náš biskup s kněžími. Měl jsem při této příležitosti přednášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách (pokud máte zájem obdržet ji poštou, napište nám). 9. dubna jsme si diskrétně připomněli sté výročí narození svatého Rafaela Arnáize Baróna, španělského trapisty, svatého patrona našeho bratra Rafaela, který složil své časné sliby na Novém Dvoře 21. března. Tyto stručné útržky událostí stačí, abyste si udělali obraz o dění v minulých měsících. Co se týká budoucnosti. Dne 2. června přijmou svěcení br. Jeroným a br. Antonín v Sept-Fons a 19. června br. Ondřej a br. Josef v Novém Dvoře; jeden kněz a jeden jáhen pro každou komunitu. Uvést zde seznam obláček a slibů v Sept-Fons by bylo, díky Bohu, příliš dlouhé!

Už je to více než třináct let, co Vám píši, třikrát či čtyřikrát do roka, abych se s Vámi podělil o nové zprávy a poprosil o finanční prostředky, pakliže je to ve Vašich možnostech. Je to však správné? Díky Vám a mnoha dalším, Nový Dvůr je nejenom postaven, ale je plný života. V Sept-Fons mohli restaurovat kostel a začít další nutné opravy. Jiná komunita, na druhém konci světa, která žije v podmínkách více než nejistých, skromně obnovuje jednu zříceninu a žije díky Vaší podpoře. Mniši si sice vydělávají na živobytí, ale nikdy se nemohli obejít bez štědrosti křesťanů. V příloze tohoto dopisu naleznete podrobné informace o našich stavebních pracích. Jestliže nám nemůžete pomoci, nebo Vaše dary putují k jiným, naše vděčnost tím není nijak umenšena, a doufám, že ani Váš zájem o náš život.

Našemu účetnímu, otci Augustinovi, rozvážnému muži, se téměř každý měsíc daří dát stranou určitou část výtěžku naší práce za účelem financování stavby dílen, na kterých by se mělo začít pracovat na jaře 2012. Toto zpoždění má dva důvody: naše skromné finanční prostředky a skutečnost, že naše obec musí teprve odsouhlasit územní plán.

Tento rok musí být zahájeny práce na dvou pomocných staveništích, jejichž financování však přesahuje naše možnosti. Nejprve silnice, po které se nákladní auta dostanou ke staveništi, a později až k nakládací rampě dílen.. Tato cesta povede kolem svahu kopce, aby v zimě bratři nebyli nuceni každý týden vytahovat z příkopu zapadlá nákladní auta. Poté utěsnění rybníka, který je požární nádrží pro klášter a zásobou vody pro dobytek a pro zahradu, když je léto méně deštivé. Je napájen dešťovou vodou sbíranou ze střech. V současnosti z něj uniká voda a rozlévá se na sousední louky (viz plánek). Bratr Ondřej se chystá, že udělá bagrem část výkopových prací. Ale bude třeba i účasti stavebních firem, a výše předpokládaných nákladů nejsou povzbuzující.

Úprava rybníku: kolem 275 000 Kč (práce uskutečněné našimi vlastními silami představují 225 000 Kč).

Stavba silnice: kolem 3.6 mil. Kč. Jde o značnou částku. Cesta musí být dostatečně pevná pro nákladní auta, musí obejít dům pro hosty, sestoupit dolů po úbočí svahu kolem rybníka až k východnímu křídlu kláštera, kde,blízko kláštera a snadno přístupné bratrům, budou naše dílny.. S pracemi bychom chtěli začít v červenci.

K čemu jsou mniši dobří? Lidstvo se vyvíjí tehdy, když každý jedinec dosáhne naplnění svého lidského i duchovního rozměru. Nesnáze, úděl každého člověka, nás někdy nechávají bezbranné. Ale modlitba mění vše. Neodstraní zkoušku, ale uschopňuje na ni hledět pohledem plným důvěry a v jádru, v ní najít štěstí. Svatá Jana de Chantal, loni jsme si připomněli čtyřsté výročí založení kongregace Navštívení Panny Marie, hovoří o jisté „povinnosti“ být šťastný.. Jaký to výraz! K podpoře Vaší modlitby nabízím dva texty. Jeden od svatého Bernarda, druhý od svatého Františka Saleského, oba jsou povzbuzující, uvidíte sami.. Naše modlitba je tajemně účinná i daleko za zdmi našeho kláštera, i když její účinky nám nejčastěji zůstávají neznámé.

Na příští dopis budete čekat déle než obvykle. Měsíc září mě, spolu s Otcem opatem, přivede do Assisi na generální kapitulu našeho Řádu. Napíši Vám až přijedu. Je možné, že Vám budu moci oznámit dobrou zprávu.

Tento dopis jsem záměrně datoval ke dni, kdy bude blahořečen papež Jan Pavel II, k poctě tohoto muže hluboké víry.

Děkujeme Vám, drazí přátelé. Vaše dopisy, modlitby, štědrost, přátelství, jsou pro nás cenné. I Vy, se spolehněte na naši modlitbu.

Br. M. – Samuel, převor


Služebníci Eucharistie


Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005