Dopis přátelům

Několik týdnů před Vánocemi 2012

Milí přátelé,

Vánoce by mohly být příležitostí k rozšíření obzoru, na němž obvykle uzavíráme svůj pohled. Vypráví se, že si jeden ruský křesťan stěžoval, že se hodně snížil počet věřících. Někdo se ho zeptal: „Kolik vás je?“ Jeho odpověď zněla – málo – a od dotyčného uslyšel: „To stačí!“ Kolik nás je, mnichů a křesťanů? Za poslední století se svět změnil. Křesťanstvo, odkud vycházeli misionáři přinášet radostnou zvěst, zmizelo. Misijní země jsou napříště kolem nás. Obě obce, křesťanská a nekřesťanská, se navzájem úzce překrývají. Je to nová situace, která od nás vyžaduje nové postoje a novou věrnost. Dnes jako včera slouží křesťané a mniši Pánu za všechny, kteří žijí kolem nich. A protože svět je malý, protože stačí nastoupit do letadla, abychom dostihli dráhu slunce, je nám blízké celé lidstvo. Když se modlíme, Pán se sklání nad námi všemi. Existovali by bez tohoto přesvědčení víry i dnes mladí lidé, kteří se zapojují do mnišského života?

Při příležitosti Vánoc a nového roku letos neobdržíte kalendář. Nahradí Vám ho miničasopis, který slavil desáté výročí založení Nového Dvora. Nedovolujeme takovým událostem, aby narušovaly všední a pravidelný rytmus našeho života. Neboť sama všednost může skrývat vzácnou věrnost. Není tomu tak i ve Vašich rodinách? Tak a po těchto slovech se pokusme sesbírat několik významných událostí. Nejprve stavební práce.

V Novém Dvoře postupuje obvyklým tempem stavba dílen. Protože počet a objem našich mnišských výrobků se zvyšuje, uvítáme, teoreticky, tyto nové prostory na jaře 2014. A to je doba, kdy budeme uvažovat o stavbě kaple Stella Matutina, o které již dlouho hovoříme. Ježto bude snadno přístupná, naši návštěvníci se v ní budou moci modlit během dne.

V Sept-Fons se již dlouho hovoří o opravě společných prostor (koupelny, křížová chodba, dormitář). Dá-li Bůh...Varujme se předpovědí o datu zahájení stavebních prací, ať se to zdá sebenezbytnější. Sept-Fons, jak víte, pomáhá jiným mnišským komunitám.

Nedávno mi bylo dáno sdílet po několik dní všední život jedné mnišské komunity, která nevlastní nic z toho, na co by měla oprávněný nárok: ani svobodu pohybu, ani pohodlí, ani dostatečné zdroje, ani všechny prostředky nezbytné k tomu, aby mohla poskytovat řádnou formaci svým mladým členům, ani silné osobnosti, aby čelily této výjimečné situaci, ani nějaké mimořádné ctnosti! A přesto se v této zdánlivě velice chudé komunitě bratři modlí, rozvíjejí se, vytrvávají, připojili se k nim další mladí. Je zde postřehnutelné dílo milosti. Po návratu do kláštera se mě jeden bratr zeptal: „Změnil tento pobyt Váš pohled na Nový Dvůr?“ „Ano,“ odpověděl jsem, „vidím úlohu milosti, mám menší strach ze svých selhání a ze selhání svých bratrů.“

Zakončeme vtipnou historkou. Na jaře mi jeden z našich bratrů po návštěvě své rodiny večer vyprávěl, co slyšel: tvrdí se, že planetu Zemi rozdrtí kometa. Nikdo o tom nemluví... Konec světa se předpokládá letos na podzim! Zasmál jsem se. Bratr ze Sept-Fons, jemuž jsem tuto historku telefonicky vyprávěl, mi odpověděl: „To máme štěstí!“ Uplynul podzim, ani kometa, ani konec světa na obzoru... Máme říci bohužel? Někteří kompetentní přátelé, odborníci v různých oborech, pomáhají našim komunitám svými radami. Jeden z nich, z Prahy, zorganizoval v říjnu sympozium v Japonsku na téma Jak skoncovat s katastrofismem. Nikdo z nás se přirozeně nezúčastnil. Ale slíbil jsem si, že poskytnu našim dvěma celerářům, v Sept-Fons i v Novém Dvoře, akta z této schůze: Svět si nevede tak špatně, jak předpokládáme! S těmito optimistickými úvahami Vám přeji radostné Vánoce a šťastný rok 2013.

Br. Samuel, opat v Novém Dvoře
Únor 2015
2. září 2014
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005