Dopis přátelům

Podzim 2013

Milí přátelé,

Západní společnosti se odvracejí od křesťanské víry, kostely se vyprazdňují, kněží stárnou atd. „Ale Bůh přemohl svět. A dovolte mi určitý paradox, křesťané zůstávají velice činní. Je dost dobře možné, že Církev by mohla představovat jedinou instituci, která není v krizi. Na rozdíl od školství, justice, podnikání a politiky se umí reformovat. Vždy si říkala pravdu, vždy byla chudá, založená na dobrovolnosti, nevyhledávala ve světě žádné úspěchy. Dnešní věřící, kteří zůstávají katolíky, vědí, proč jimi jsou. To je vzácné privilegium.“ (Jean-Luc Marion, Abychom žili lidsky, je třeba žít (trochu) božsky, Le Figaro, 21. srpna 2013) Můžeme filozofovi vytýkat jeho metafyzické pozice, ale to, co zde tento křesťan prohlašuje, je povzbuzující. Stejně tak kardinál Barbarin, lyonský arcibiskup, bývalý biskup v Moulins: „Není-li středem našeho křesťanského chování milosrdenství, je vše prázdné, shnilé nebo možná násilné.“

14. září slavil otec Josef, jenž se 24. června stal knězem, první mši svatou ve své rodné farnosti v Brně na Moravě. U východu z kostela mě zdravilo několik osob, které jsem neznal: „Děkujeme Vám za Vaše dopisy, nezamlčujete problémy, třebaže málokdy řeknete, oč se jedná.“ Vzpomněl jsem si na odpověď člověka, kterého jsem před třiceti lety požádal, aby mi vyprávěl o svých životních zkouškách. „Chce to Bůh? Musel bych hovořit o konkrétních lidech a jak bych se přitom mohl neprohřešit proti lásce?“ To je moudrost...

Jedna dobrá zpráva: dá-li Bůh, bude po velkých investicích s nimiž počítáme na první čtvrtletí 2014 (elektrický generátor, homogenizátor pro laboratoř o váze 300kg atd.) na jaře příštího roku připravena k používání budova pro naše výrobny. Poté budeme moci navýšit objem své výroby a uvažovat o snížení cen. Doufáme, že toto gesto oceníte a nadále zachováte důvěru našim mnišským výrobkům. Naše pracovní doba, jež je zkrácena o čas zasvěcený modlitbě a božskému oficiu, nás nutí vyrábět kvalitní řemeslné výrobky, jejichž ceny nebude nikdy možné srovnávat s cenami průmyslových výrobků. Jako určité završení tohoto projektu vytváří řezbář, jenž zhotovil sochu svatého Benedikta Josefa Labra, sochu svatého Josefa s dvanáctiletým Ježíškem. Příští rok uvidí přátelé v Sept-Fons její repliku v našem mateřském klášteře.

Víte, že bratr Lev byl jmenován novicmistrem. Otec učitel ze Sept-Fons odpovídá na každou jeho žádost o radu. Uveřejňujeme úryvek jednoho z posledních dopisů. Otec Ondřej nahradil otce Romarika jako podpřevor. Nyní jsou tedy všichni nejbližší spolupracovníci opata, vyjma převora, Češi nebo Slováci. Uvidíme, jak se jim bude dařit... Otec Romarik opustil Sept-Fons v lednu 2006, aby se k nám připojil. Jeho činorodá povaha byla přínosem pro řešení problémů všeho druhu. Třebaže má energie stále dost, není již nejmladší. Znamená to připravovat budoucnost a svěřit odpovědnosti novým silám.

Další novinky? Co říci o komunitě, která vstává každé ráno ve tři hodiny, aby zpívala oficium, čte nebo studuje, pracuje, formuje mladé lidi, kteří se k ní připojili, věnuje to nejlepší ze svého času modlitbě a uléhá po kompletáři na

sklonku dobře naplněného dne? Sdružení Český Západ pokračuje ve své činnosti ve prospěch obyvatel Dobré Vody. Evropská subvence nám pomůže s rekonstrukcí sídla společnosti. Jeden přítel nám napsal: „Váš kostel prý již není přístupný veřejnosti.“ Zase se nějaké plané řeči! Náš kostel je během oficií stále otevřený pro ty, kdo se v něm chtějí modlit. Poslední zprávička: jedna z našich fenek husky porodila osm štěňat, o která se obvykle vážný otec celerář ochotně staral do té doby, než odešla do rodin, aby působila radost jiným dětem.

V měsíci listopadu se modlíme zejména za Vaše zemřelé. Ujišťuji Vás o naší vděčnosti. A brzy již veselé Vánoce.

Br. Samuel, opat v Novém Dvoře


Úryvky z jednoho z dopisů otce učitele za Sept-Fons otci učitelovi v Novém Dvoře


Únor 2015
2. září 2014
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005