Dopis přátelům

2. září 2014

Deset let od posvěcení kostela

Milí přátelé,

uplynulo deset let od posvěcení našeho kostela a v posledních měsících se nepřihodilo nic převratného, co by narušilo pravidelný běh našeho klášterního života. Přijetí mnišského hábitu, skládání slibů a svěcení, která jsme vám oznámili, následovalo několik dalších. Vystřídali se u nás profesoři teologie, filozofie a exegeze. Každý den přinesl svůj díl práce. Z Nového Dvora se naložily, prodaly a spotřebovaly palety hořčice, sladkých krémů a kosmetických výrobků. Ze Sept-Fons takto putovaly palety zavařenin, potravinových doplňků a dalších dietetických výrobků. V polovině srpna vyvedly vlaštovky hnízdící pod střechami barokního křídla našeho kláštera své mladé z hnízda. V teplém šikmém světle sklánějícího se dne se ptáčata rozesela jako hvězdy po rajském dvoře. A až naberou sílu, odlétnou během několika týdnů strávit zimu na přívětivějších místech. Z této každodennosti, jejíž poklidný tok máme velice rádi, přesto vyčnívá několik událostí.

Nedlouho po Velikonocích se náš generální opat Dom Eamon zastavil na pravidelnou návštěvu v Sept-Fons. Dříve, než byl do této funkce zvolen generální kapitulou v Assisi v září 2008, působil jako opat kláštera Mount Melleray v Irsku. V červenci 2012 se zastavil v Novém Dvoře, ale dosud nenavštívil Sept-Fons. Nyní jej doprovázel Dom Lodde, opat kláštera Orval v Belgii, a společně se zdrželi necelé dva týdny. Všichni byli s návštěvou velice spokojeni.

Na konci srpna oslavil bratr Jan Pavel v Novém Dvoře šedesáté výročí od smrti svého prastrýce, otce Valentina Marii Krejčího, dominikána, který nejdříve studoval v Olomouci a poté pobýval v klášteře v Plzni, než jej roku 1950 zatkla komunistická policie. Zemřel 26. srpna roku 1954 na následky věznění. Ačkoli jej bratr Jan Pavel osobně nepoznal, chová jej ve veliké lásce a úctě a nyní pracuje na monografii o tomto řeholníkovi.

Při čtení těchto zpráv možná nabudete dojmu, že „vše je nejlépe zařízeno v nejlepším z možných světů“. To byste se ovšem mýlili! Často říkám bratrům, že se naše životy stávají rok od roku obtížnějšími a zároveň šťastnějšími. Starosti a radosti rostou společně. Je snad třeba o tom více promlouvat? Pokud by vzdor všemu očekávání našemu životu scházela jistá obtížnost, unikalo by nám něco z Výšky, Šířky a Hloubky. Nestěžujeme si tedy! A ještě jednu věc chci zmínit. Podal jsem žádost o české občanství a odpověď by na sebe neměla dát dlouho čekat. Stále na vás myslíme, velice vám děkujeme a ujišťujeme vás o naší modlitbě,

Br. M.-Samuel, opat v Novém Dvoře

Chcete-li vědět více o našich stavbách nebo intencích na mše svaté, kliněnte zde.


Můžete se na nás obrátit s konkrétním úmyslem mše svaté / K našim pracím a vašim darům


Únor 2015
Podzim 2013
5. července 2013
10. března 2013
Několik týdnů před Vánocemi 2012
2. září 2012
Letnice 2012
11. ledna 2012
30. září 2011, Svátek svatého Jeronýma
1. května 2011
2. září 2010
Květen 2010
29. ledna 2010
Letnice 2009
Únor 2009
Květen 2008
2. února 2008
2. září 2007
5. července 2007
2. září 2006
25. března 2006
2. února 2006
2. září 2005