8. prosince, uvedení do úřadu nového opata

Ačkoli se tak někteří kolem nás domnívali, nikdy jsem nehleděl na tuto volbu jako na formalitu. Během devíti let jsem, stejně jako vy, měl čas na to, abych si uvědomil, že v mé povaze jsou rysy, které nesouzní s tím, co Řehole od opata očekává.

Od otce opata a otce učitele ze Sept-Fons jsme přejali způsob přímého, ale zároveň citlivého poukázání na to, co nefunguje. Mě samému činí menší obtíž hovořit otevřeně, než s citlivostí. Protože ale začínáme psát novou stránku naší historie, přijměte, prosím, moji prosbu o odpuštění za okamžiky, v nichž jsem nebyl dost ohleduplný. Jistě se mi to znovu přihodí, ale rozhodněme se společně vyvíjet úsilí, aby naše vzájemné vztahy byly jak upřímné, tak ohleduplné. Není to náš hlavní cíl – v těchto dnech ještě budu mít příležitost o tom hovořit -, ale je to důležitý aspekt společného života. Jakkoli hluboké jsou naše nedostatky, vaše i moje, tato komunita se zrodila, rostla a upevňovala se. Zmizely ruiny a vzniklo opatství Matky Boží v Novém Dvoře. Brzy budeme zpívat Te Deum. Ať je to tedy jak pro Vás, tak pro mě příležitost děkovat Bohu, Jemu, který dokáže konat v lidech, vždy slabých a křehkých.

Zakladatelé mají poslání jednoho dne ustoupit a přenechat místo jiným, kteří, jak doufáme, budou žít stejnými hodnotami a budou je umět předávat. I když nám Bůh poslal cenné bratry, je třeba jim dopřát čas, aby se dobře zformovali. Také bratři, kteří mne uplynulé roky účinně podporovali, kolem mě setrvají. Otec Romarik zůstane podpřevorem; otce Augustina požádám, aby se stal převorem. Bratru Jiřímu pozůstane jeho pověření kantora a celeráře, bratru Janu-Maria funkce hostitele, a bratru Lvovi podučitele a socia. Nový převor převezme své povinnosti počínaje zítřejším ránem; a ačkoli otec Romarik nemá rád, když se o něm mluví, řeknu pár slov v den jeho svátku.

Obraz, který je od počátku v kapitule, bude mít odteď pro nás dvojí význam: Naše Paní z Guadalupe ochraňovala a stále ochraňuje opatský úřad otce opata ze Sept-Fons. Svěřuji jí také ten svůj. Během nešpor, po evangeliu, zasvětím naše opatství, jeho noviciát a můj úřad blahoslavené Panně Marii.


8. prosince 2011