Můžete se na nás obrátit s konkrétním úmyslem mše svaté / K našim pracím a vašim darům

Můžete se na nás obrátit s konkrétním úmyslem mše svaté

Pro zásluhy Kristovy oběti rozlévá každá mše svatá na živé i zesnulé nekonečné proudy milosti. Mešní příspěvek je osobní obětí určenou pro kněze, jíž mu křesťan pomáhá vyžít, podobně jako židé obětovali Levitům prvotiny a tím jim umožňovali plně se zasvětit Bohu. Křesťan tak dává něco ze sebe, aby se milost oběti rozšířila zejména na ty, jež má na srdci, živé i zesnulé.

K našim pracím a vašim darům

S vřelým doporučením generálního opata by práce v Sept-Fons měly začít v nejbližších měsících, dá-li Bůh! K jejich úspěšnému završení bratři potřebují vaši pomoc.

V Novém Dvoře by nám naše ekonomická situace i přes významný pokles objednávek ve druhém pololetí měla umožnit zajištění některých nadcházejících stavebních prací: kaple u domu pro hosty, přemístění kuchyně, aby se mohl zvětšit nyní již příliš malý refektář, zřízení vhodnější šatny v prostorách uvolněných po přestěhování výrobny do nové budovy. Předpokládaný termín: jaro 2015.

Jak v Sept-Fons, tak v Novém Dvoře jsme často žádáni o podporu různých klášterních společenství, sdružení, řeholníků, křesťanských nakladatelů, rodin atd. V současnosti obnovujeme kostel v Krašově a faru a Nečtinech, kde jsme žili před založením našeho kláštera a která nyní přijímá skupiny mladých v doprovodu jejich duchovního. Zasláním daru nám umožníte rozvíjet tuto pomoc. Pokud máte zájem o podrobnější informace, můžete mě kontaktovat. Doufáme, že v roce 2015 výše našich darů překročí velikost těch vašich. Jestliže se nám to zdaří, napíši vám o tom koncem příštího roku. S díky,

O. Augustin, převor a účetní

Kontakt: Br. Frédéric, opatství Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, CZ 364 01, Toužim

ČR č. účtu: 279962003/0300 SR č. účtu: 1156870007/1111


2. září 2014